Hundvakt/Dagmatte Stockholm

Rastningar  är ca 30 minuter långa (vid enstaka tillfällen eller vid kväll och helg finns möjlighet till 60 minuter). Vi rastar hundar främst mellan kl. 07.30 och 15.30 på vardagar (ej röda dagar) men det finns även möjlighet till rastningar på röda dagar och helger samt kvällar enligt överenskommelse.

Företaget erbjuder också tjänsten dagmatte på halvtid, dvs. halvdagar. Ett pass på förmiddagen (09-12) och ett pass på eftermiddagen (13.00-16.00). Daghundar följer med på flera rastningar och träffar flera kompisar. En daghund måste klara av att vara avslappnad i bilen, gå bra i koppel och får inte ha problem med hundmöten.

Heminackordering anordnas i mån av tid och plats.

Tillsammans med kvälls-/helgpassning vänder vi oss med denna tjänst till kunder med fast månadsabonnemang på rastning alt.

Månadsabonnemang är för dig och din hund med återkommande rastningsbehov varje vecka. Finns i två versioner: deltid (dvs. 3 dagar i veckan) och heltid (5 dagar i veckan). Veckoabonnemang är för dig med rastningsbehov på heltid (5 dagar), men bara vissa veckor (t.ex. två veckor av fyra). Stämpelkort (10 promenader) är för dig som har ett behov av flera rastningar men behovet uppstår oregelbundet. Enstaka promenader kan erbjudas för dig som hamnat i nödsituation och behöver någon som kommer och tar ut din hund just den dagen – eller som tilläggstjänst för månadsabonnemang ifall det dyker upp en dag då din hund behöver gå ut flera gånger än det som abonnemanget omfattar. Om ni har ett behov av hundrastning 2 dagar i veckan gäller samma priser per promenad som vid klippkort.

För information om priser, klicka här.

Kontakta oss via mejl info@stadfirmafalk.se eller Mejla oss på Info@stadfirmafalk.se eller använd vårt kontaktformulär för mer info.

Hunden ska vara vaccinerad och försäkrad samt fri från ohyra. Vid tecken på aggressivitet mot andra hundar/människor har vi rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan för våra andra hundars säkerhet. I detta fall återbetalas outnyttjade rastningar med 100%. Ingen avgift återbetalas ifall hunden råkar ut för någon sjukdom som innebär att denne inte kan rastas tillsammans med andra hundar (t.ex. kennelhosta). Under semesterstängningen tas ingen avgift ut. Inget avdrag på månadsavgiften ges om hundägaren tar ledig från tjänsten i vanliga fall, 50% avdrag kan ges om ledigheten varar i 4 eller flera veckor och meddelas minst en månad i förväg.