Vi är miljömedvetna och använder endast miljövänliga produkter!

®Falks Allmänna Tjänster™ Skandinavien Stockholm har en miljöpolicy som utgör en viktig del av verksamheten för att bevara och förhindra nedsmutsning av vår miljö.

Vår miljöpolicy innebär att:

  • All vår verksamhet skall ske med beaktande av belastning på miljö och hushållning av energi och naturresurser.
  • Följa all miljölagstiftning som omfattar vår verksamhet samt följa vår miljöpolicy i varje städuppdrag och för varje enskild produkt.
  • Arbeta för minskad förbrukning, återanvändning och återvinning av maskiner, kemikalier och annan städutrustning.
  • Formulera miljömål som grundar sig på att minska miljöbelastningen samt följa upp målen genom att mäta och utvärdera vår verksamhet så att den hela tiden följer vår policy.

Specifika miljömål i vardagen:

  • Integrera miljöarbetet i vår långsiktiga planering
  • Informera och engagera personalen i miljöfrågor
  • Ställa krav på våra leverantörer att deras produkter är acceptabla utifrån miljösynpunkt
  • Sträva efter bästa miljöval och att minimera användandet av kemikaliska produkter.
  • Alla produkter skall i största möjliga mån vara nedbrytningsbara
  • Material i redskap och förpackningar ska kunna återanvändas, återvinnas eller förstöras på ett miljövänligt sätt
  • Endast använda miljömärkta produkter som exempelvis,  Bra miljöval, Svanen och Europablomman.
  • Minimera bruket av kemikalier genom användning av torra städmetoder med microfiberdukar och microfibermoppar.
  • Sortera köksavfall som batterier, papper, glas och metall
  • Att dosera alla rengöringsmedel rätt för minskad förbrukning
  • I största möjliga mån lämnar vi material för återvinning på sopstationer.
  • Att inte använda hjälpmedel som kräver elektricitet mer än nödvändigt.
  • Att se över bilparken och successivt byta ut bensindrivna bilar mot miljöbilar som drivs med exv. naturgas eller elektricitet.
  • Arbetsledare och städare går tillsammans igenom de arbetsmoment och eventuella risker som är aktuella för varje specifikt objekt.
  • Framhålla miljöfrågor och miljöarbete i kontakter med vår bransch.
  • Engagera oss i och bidra till att våra medarbetare trivs, mår bra och får den utbildning de behöver för att utvecklas.

ISO-standard

®Falks Allmänna Tjänster™ Skandinavien Stockholm jobbar efter riktlinjerna i ISO 14001 standarden genom att följa de fem stegen för miljöledningssystem.

I vår arbetsvardag använder vi oss normalt av ”GIPECO system” (ISO 14001) för utförande av våra städtjänster.

 Läs mer omVårt koncept

Kontakta oss via mejl info@stadfirmafalk.se eller Mejla oss på Info@stadfirmafalk.se eller använd vårt kontaktformulär.