Sekretessavtal Städfirma Falk

Det är av stor vikt att kundens verksamhet och företagsuppgifter behandlas under sekretess. Hos kunderna är viss information sådan att den är sekretessbelagd. Annan information kan vara att betrakta som företagshemlighet och får därför inte vidarebefordras till obehöriga.

Ibland förbinder sig ®Falks Allmänna Tjänster™ Skandinavien i Stockholm att medverka till att dess anställda inte lämnar uppgifter till andra än behöriga angående sådant som den anställde får kännedom om genom att arbeta hos kunden. Det är viktigt att företagets förtroende hos kunderna upprätthålls på en hög nivå.

I anställningsavtalet ingår en lojalitetsplikt gentemot ®Falks Allmänna Tjänster™ Skandinavien. Utöver denna lojalitetsplikt gäller förpliktelserna i detta avtal.

Kontakta oss via mejl info@stadfirmafalk.se eller Mejla oss på Info@stadfirmafalk.se eller använd vårt kontaktformulär.